Author Archives: martin

Vi har netop været på kursus i energirenovering som blev afholdt af Xl-BYG Skælskør, på dette kursus blev vi opdateret på de nuværende og kommenene regler med hensyn til energirenovering herunder (efterisolering, døre, vinduer, termoruder)

Er der penge i det??? og svaret er JA det er der.

Der er utrolig mange penge at hente ved at energirenovere jeres bolig, men ud over økonomi, lægger der også andre fordele i at energirenovere, der kan blot nævnes bedre indeklima og større salgschance af jeres bolig, da fremtidens købere kigger på forbrug og energimærke.

Lad Tømrerfirmaet Martin Larsen gennemgå jeres bolig, og komme med et udspil til hvordan vi kan energirenovere jeres bolig.

 

Hvis du skal vedligeholde eller reparere din bolig, kan du nu få et skattefradrag på op til 15.000 kr. med BoligJobfradraget.

BoligJobfradraget trådte i kraft 1. juni 2011. Fradraget er på 15.000 kr. for hver voksen person i husstanden, og 30.000 kr. for ægtepar og samboende. Fradraget gives kun til arbejdslønnen, og du kan derfor ikke trække udgifter til materialer fra.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Fradraget kan ydes under betingelse af at:

 • Den skattepligtige person ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år
 • Arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse
 • Arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark, eller ved arbejde i form af rengøring, vask, opvask, strygning, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig til Danmark
 • Den skattepligtige foretager indberetning af det fradragsberettigede beløb til skattemyndighederne med angivelse af, hvem der har udført arbejdet
 • Arbejdet er udført og betalt i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013

Fradragets størrelse

Det nye BoligJobfradrag giver dig mulighed for et maksimalt årligt fradrag på 15.000 kr. for hver voksen person i hustanden i 2011, 2012 og 2013. Ægtepar eller to sam-boende kan fratrække op til 30.000 kr. pr. år, og endelig giver hjemmeboende børn over 18 år også et fradrag på 15.000 kr. årligt. Fradraget gælder kun for arbejdsløn, inkl. moms. Der gives fuldt fradrag på 15.000,- kr. i 2011 selvom ordningen først er indført 1. juni 2011.

Fradraget bliver medregnet som ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at den reelle skatteværdi af fradraget vil være ca. 5.000 kr. årligt pr. person.

Hvilke renoveringsopgaver dækker fradraget?

Herunder følger en liste over nogle af de arbejder som BoligJobfradraget dækker.

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Indvendig tømrer- snedkerarbejder
 • Isolering af krybekælder op mod gulv

Hvad skal du gøre?

Det er endnu ikke muligt at indberette de fradragsberettigede beløb på SKAT’s hjemmeside. Derfor skal du gemme din faktura på det udførte arbejde, ligesom du skal huske at gemme dokumentation for, at du har gennemført en elektronisk overførelse af pengene til den virksomhed eller person, der har udført arbejdet.

SKAT åbner i efteråret for, at du kan indberette fradrags-berettigede beløb. Her skal du gøre rede for, hvem der har udført arbejdet, hvilke arbejder der er udført og udgifter til arbejdet.

SKAT har igangsat udviklingen af et betalingsmodul, der skal lette administrationen af BoligJobfradraget. Modulet indgår i SKATs Tast-Selv service, og du kan få adgang til det via NemID. Modulet forventes klar til brug i 2012.

Hvad skal du være opmærksom på?

Når du skal trække dine håndværksudgifter fra, skal du kunne dokumentere, at du har fået arbejdet udført. Derfor skal virksomheden fremsende en gyldig faktura på det udførte arbejde. På fakturaen skal der være CVR nr. eller CPR nr. Samtidig er det vigtigt, at udgifter til arbejdslønnen tydeligt fremgår af din faktura. På fakturaen skal det klart fremgå, hvor stor en andel af det samlede beløb der dækker arbejdslønnen, også ved eventuelt tilbudsarbejde. Endelig kan du kun gøre brug af fradraget, hvis beløbet indbetales ved elektronisk overførelse direkte til virksomheden. Du er ikke berettiget til BoligJobfradraget, hvis du betaler beløbet kontant eller med check